LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE LICEUL TEORETIC „MIHAIL SEBASTIAN” BRĂILA

 

  1. Organizare şi funcţionare
■ Organigrama
■ Regulamentul de organizare şi funcţionare internă
■ Planul managerial
■ Raportul anual /semestrial al unităţii şcolare
■ Calendarul activităţilor educative
■ Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale
  • Reţea şcolară
■ Tipul unităţii, adresa, datele de contact, numele şi prenumele directorului, nivele de învăţământ
■ Statistici ce pot rezulta din aceste date
  • Plan de şcolarizare
■ Statistici privind clasele şi elevii pe nivele
  • Resurse umane
■ Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic)
  • Resurse materiale
■ Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
■ Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase şi anexe, dotări, avize etc.
■ Situaţii şcolare (promovabilitate, frecvenţă, promovabilitate)
  • Investiţii
■ Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii
■ Documente de atribuire a achiziţiilor publice
  • Alte documente
■ Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare;
       •   Situaţii statistice în urma examenelor şi concursurilor naţionale
■ Lista parteneriatelor şcoală-comunitate şi alte instituţii, pentru anul în curs
■ Date statistice privind rezultatele la olimpiadele şi concursurile şcolare
 

Program

Luni - Joi8:00 - 16.30
Vineri 8:00 - 14:00
Sâmbătă - DuminicăÎnchis

Interes principal

Administrare