Istoricul liceului

Un moment deosebit de important în istoricul acestei şcoli se petrece începând cu anul şcolar 2002-2003, când organizaţia noastră s-a transformat din Grup Şcolar în Liceu cu filieră teoretică. Istoria acestei şcoli începe în anul 1975 când ia fiinţă cu profilul marină, desfăşurându-şi activitatea până în anul 1992, cu specializarea marinar motorist naval, iar în anul 2003 se finalizează profilul marină, urmând să ne desfaşurăm procesul instructiv-educativ pe profil real şi uman. Şi cum o singura clipă poate schimba totul, iată, organizaţia noastră a întreprins necontenit acţiuni noi, a perseverat în ceea ce a început, iar norocul s-a îndreptat către cel întreprinzator, oferindu-vă acum şansa unei binemeritate alegeri : Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian”

Ca urmare a acestei transformări a trebuit să reconsiderăm managementul şcolii în toate domeniile funcţionale: curricular, resurse umane, materiale, parteneriat.

În prezent, Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian” a reuşit să transforme intrările (elevi, profesori, resurse financiare, elemente şi valori culturale) în ieşiri ,,dezirabile” ( oameni educaţi cu autoritate impusă de această educaţie, cu noi cunoştinţe şi informaţii cu valori şi elemente culturale noi). Unitatea noastră dispune de un colectiv didactic cu un înalt profesionalism: 44 de cadre didactice şi o bază materială modernă: calculatoare performante, imprimante, mijloace audio-video, fond de carte al bibliotecii, aparatură şi truse specifice fiecarui laborator,cabinete.

În cadrul disciplinelor opţionale, în funcţie de specializarea pe care o aleg, elevii au posibilitatea să studieze următoarele opţionale: gramatică, literatura universală, limba franceză, istorie, geografie, socio-umane, informatică, educaţie pentru sănătate.     

Principalele obiective şi finalităţi ale şcolii sunt:

  • cultivarea dragostei faţă de trecutul istoric şi tradiţiile poporului român 
  • conturarea personalităţii tinerilor prin însuşirea celor patru limbaje; limba română, doua limbi de circulaţie internaţională, informatic şi limbajul artistic;
  • pregatirea elevilor pentru integrarea în forme superioare de instruire;
  • asimilarea normelor de conduită civică specifice societaţii democratice.

Odată ce tainele procesului nostru instructiv-educativ va vor fi revelate, neîncrederea se va disipa iar şansa unei alegeri bune şi sigure se va contura negreşit prin sigla Liceului Teoretic ,,Mihail Sebastian”

Program

Luni - Joi8:00 - 16.30
Vineri 8:00 - 14:00
Sâmbătă - DuminicăÎnchis

Interes principal

Administrare