REGULI PRINCIPALE PRIVIND APARĂREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT

 1. Căile de acces, interventie si evacuare a persoanelor si bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerintele normative si se mentin libere.

2. Lucrările de termoprotectie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
constructiilor se vor executa cu personal atestat.

3. Golurile din elementele de constructie cu rol de compartimentare trebuie sa fie
protejate corespunzator.

4. În laboratoare, ateliere etc. se introduc numai materialele didactice (substante,
reactivi…) necesare pentru ziua respectivă.

5. La încheierea activitătilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua respectiva, se
evacuează reziduurile din cosurile de gunoi în locuri destinate special, situate în afara constructiilor.

6. La încheierea activitătilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de
ventilatie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor si altor aparate sau instalatii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.

7. Instalatiile electrice, de încălzire si instalatia de protectie împotriva descărcărilor
electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.

 8. În incinta constructiilor de învatamânt fumatul este interzis.

 9. Se prevede un sistem de anuntare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale (scoli pentru copii cu afectiuni speciale).

10. Iluminatul de sigurantă se mentine în stare de functionare la parametrii optimi.

11. Instalatiile utilitare, de prevenire ti stingere a incendiilor se exploatează potrivit
normelor specifice si se verifică periodic.

12. Periodic se execută exercitii de alarmare-evacuare. În scolile pentru copii cu afectiuni speciale se recomandă organizarea exercitiilor de alarmare-evacuare în prezenta unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de interventie.

13. Pe lângă executarea exercitiilor de alarmare în baza planului de alarmare si evacuare,educatia elevilor trebuie să cuprindă si pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în scoli conform unei programe de învatământ.

 

Galerie

 

 

Program

Luni - Joi8:00 - 16.30
Vineri 8:00 - 14:00
Sâmbătă - DuminicăÎnchis

Interes principal

Administrare