Misiune

Misiunea Liceului Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila, este de a corela serviciile educaționale la standardele de calitate naţionale şi europene.

Asigurarea succesului, parte componentă a ethos-ului şcolii, este susţinută prin valorificarea proiectelor liceului, dar şi printr-o adaptare permanentă la valorile unei societăţi moderne şi dinamice.

Prin raportare la exigenţele noii Legi a Educaţiei Naţionale şi a Legii Calităţii în Educatie, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” îşi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, social şi economic al comunităţii.

In actualul stadiu al reformei învățământului romanesc, Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian” pe perioada urmatoare isi propune:

  • Conturarea personalității adolescentului prin asigurarea unei culturi temeinice și a unor abilități menite sa le permita adaptarea rapida la cerintele unei societăti aflate în căutarea unor soluții pentru dezvoltare economică și revigorare morală;
  • Recunoașterea de către elevi a propriilor aptitudini, a capacității de efort în vederea compatibilizării intereselor personale de formare cu evoluția previzibilă a mediului social;
  • Încurajarea părinților pentru cunoașterea posibilităților și limitelor propriilor copii pentru acceptarea opțiunilor acestora în probleme privind dezvoltarea personală și cariera viitoare;
  • Asigurarea pregătirii profesionale prin obținerea de atestat pentru elevii de la clasele de filologie- intensiv engleză și matematică- informatică;
  • Cunoașterea de către toți absolvenții a doua limbi de circulatie internațională;
  • Dobandirea de catre toti absolvenii a cunoștințelor de operare pe calculator.

Program

Luni - Joi8:00 - 16.30
Vineri 8:00 - 14:00
Sâmbătă - DuminicăÎnchis

Interes principal

Administrare