Comisii

 

1. Comisia pentru Curriculum
Responsabil:
      DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa

Membrii:

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Coordonator: DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa

Responsabil:
    Slavu Mihaela
Membrii:
   Prof. Ichim Georgiana
    Prof. Gheţu Oana
    Prof. Scăraru Mircea   
    Prof. Roşu Mihaela – consilier educativ
    Prof. Calciu Iuliana
    Elev – 

    Reprezentant Primărie – Prof. 
    Reprezentant parinţi 

3. Comisie pentru reducerea fenomenului de violenţă
Responsabil:  
      DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa
Membrii:   

4. Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandonului  şcolar
Responsabil:  
    DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa

Membrii:

    Diriginţi
    Prof.Psiholog Datcu Rodica

5. Comisia diriginţilor
Responsabil:  
    Prof. Roşu Mihaela – Consilier Educativ
Membrii:
    Diriginţii
    Prof.Psiholog Datcu Rodica

6. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Responsabil:  
     Prof.SLAVU MIHAELA
Membrii:
    Cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare

7. Comisia pentru Proiecte şi Programe de Cooperare  Europeană
Responsabil:  
     Prof. ICHIM GEORGIANA

 Membrii:
    Prof. Popescu Doru
    Prof. Poenaru Florentina

    Prof. Neicu Oana

8.  Comisia pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ 
Responsabil:   
     Prof. 
Membrii:
     Cadrele didactice

9.  Comisia de coordonare a echipelor de voluntari S.N.A.C
Responsabil:  
     Prof. ICOANARU VIORICA DANIELA
Membrii:
    DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa
    Prof. Marin Liliana
    Prof. Dima Mihaela Daniele
    Prof. Popecu Mariana

    Prof. Gheţu Oana
 
10. Comisia pentru acordarea sprijinului financiar ,,Bani de liceu “
Responsabil:  
     Prof. ICHIM GEORGIANA
Membrii:
    Prof. Iconaru Daniela
    Prof. Slavu Mihaela
    Prof. Gheţu Oana
    Prof. Calciu Iuliana
    Adm.financiar Constantin Ionica
    Secretar Ştefan Viorica
11. Comisia pentru acordarea burselor şcolare
Responsabil:  
     Prof.  ICHIM GEORGIANA
 Membrii:
    Prof. Slavu Mihaela
    Prof. Anghel Dorina
    Prof. Gheţu Oana

    Prof. Ciocla Lenuţa
    Adm.financiar Constantin Ionica
    Secretar Ştefan Viorica

12.Comisia de disciplină
Responsabil:  
    DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa
Membrii:
    Prof. Dima Mihaela Daniele
    Prof. Ciocla Lenuţa 

    Prof. Popescu Mariana
    Prof. Vrânceanu Valerica
    Prof. Barbu Nicolae
    Adm.de patrimoniu Dafinei Mircea
    Reprezentant sindicat – Prof. Gheţu Oana
    Reprezentant parinţi Gheorghiţă Gheorghe
    Prof. Psiholog Datcu Rodica
13.Coordonator echipa de teatru a şcolii
Responsabil:  
   
Membrii:
    Prof. Neicu Oana

    Prof. Dumitrescu Brânduşa

14.Comisie metodică Lb.Română/Lb latina
Responsabil:  
     Prof. VRÂNCEANU VALERICA
Membrii:
    Prof. limba şi literatura română, latină

15. Comisie metodică matematică şi informatică
Responsabil:  
     Prof. ICONARU VIORICA DANIELA
Membrii:
    Prof. matematică

    Prof. Informatică

16. Comisie metodică Lb.Străine
Responsabil:  
     Prof. POPESCU DORU
Membrii:
    Prof. limba Lb.Străine

17. Comisie metodică Chimie-Biologie-Fizică
Responsabil:  
     Prof. DIMA DANIELE MIHAELA
Membrii:
    Prof. Chimie-Biologie-Fizică

18. Comisie metodică Geografie-Istorie–Socio umane
Responsabil:  
     Prof. EPURAŞ MARIANA

Membrii:
    Prof. Geografie – Istorie  – Socio umane

19. Comisie metodică religie, desen, muzică
Responsabil:  
     Prof. POPESCU MARIANA
Membrii:
    Prof. religie, desen, muzică

20. Catedra de educaţie fizică
Responsabil:  
     Prof. BARBU NICOLAE
Membrii:
    Prof. educaţie fizică

21. Comisie pentru relaţia cu comunitatea.
Responsabil:  
     DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa
Membrii:
    Prof. Anghel Dorina

    Prof. Epuraş Mariana
    Prof. Stan Mădălina
    Prof. Roşu Mihaela
    Prof. Poenaru Florentina
 
 

22. Comitet de acţiune în situaţie de urgenţă medicală.
Responsabil:  
     Medic CARAGAŢĂ IULIANA
Membrii:
    Prof. Scăraru Mircea
    Prof. Gurzu Cristian
    Prof. Psiholog Datcu Rodica
    Asistentă med. Dudău G.

23. Responsabil cu protecţia civilă, P.S.I., N.T.S.M., I.S.U.
Responsabil:  

    Laborant DAVID ANGELA
    Prof. Barbu Nicolae
Membrii:
    
DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa
    Dr. Caragaţă Iuliana
    Adm.de patrimoniu Dafinei Mircea
 

24. Responsabil cu serviciul pe şcoală
Responsabil:  
     Prof. ANGHEL DORINA
Membrii:
    Prof. Poenaru Florentina

25. Responsabil cu întocmirea orarului
Responsabil:  
     Prof. ICONARU DANIELA
Membrii:
     Prof. Slavu Mihaela

26. Comisia de achiziţie de manuale şi auxiliare şcolare
Responsabil:  
  
DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa
Membrii:
    Prof. Vrânceanu Valentina
    Prof. Neicu Oana
    Prof. Slavu Mihaela
    Bibliotecar Necula Angelica

27. Rensponsabil cu  întreţinerea SITE-ului
Responsabil:  
     Prof. SLAVU MIHAELA
Membrii:
    DIRECTOR Prof. Rusu Gheorghiţa

    Prof. Dima Daniele Mihaela
    Prof. Vrâceanu Valerica
    Bibliotecar Necula Angelica
 
 

28. Comisia pentru orientare şcolară şi profesională
Responsabil:  
     Prof. EPURAŞ MARIANA
Membrii:
    Diriginţii
    Prof. Psiholog Datcu Rodica

29. Comisia pentru concursuri şi olimpiade şcolare
Responsabil:  
     Prof. GURZU CRISTIAN
Membrii:
    Responsabilii comisiilor metodice
    Toţi profesorii

30. Comisia pentru cultivarea respectului pentru natură şi pentru mediul înconjurător
Responsabil:  
     Prof. RUSU GEORGETA
Membrii:
    Profesorii de biologie, chimie, geografie

Program

Luni - Joi8:00 - 16.30
Vineri 8:00 - 14:00
Sâmbătă - DuminicăÎnchis

Interes principal

Administrare